Celoživotní vzdělávání, Chov koní - přihlášky

Tato událost již proběhla
Termín konání
10.9.2017 - celodenní akce
Typ události
Milník akademického roku
Pořadatel události
Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
Kontaktní osoba
Ing. Jitka Voženílková, CSc.
Registrace na událost
Není vyžadována
Pořádající útvar
Centrum pro výuku chovu koní Humpolec
Určeno pro
Veřejnost
Místo konání
, Kamýcká 129, FAPPZ , Praha 6 , 16521

Informace k události

Přihlášky na kombinované studium oboru Chov koní v rámci CŽV (2 semestry) je možno podávat až do 10.9.2017.
První stupeň studia – kurz (2 semestry)
Druhý stupeň studia - řádné studium

Studijní plán oboru je koncipován tak, aby postihl jak tradiční aspekty chovu koní, tak i případnou realizaci přípravy zvířat pro jejich využívání formou služeb či jiné formy podnikání. Zároveň připravuje studenty k působení v oblasti sportovního využívání koní. Výuka probíhá v Humpolci. Absolventi oboru se mohou přihlásit do akreditovaného programu „Instruktor jezdectví“ garantovaného FAPPZ.