Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Tato událost již proběhla
Termín konání
6.4.2018 od 13:00 až 6.4.2018 do 19:00
Typ události
Přednášky a semináře
Pořadatel události
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Kontaktní osoba
Ing. Anna Talašová
Registrace na událost
Vyžadována
Pořádající útvar
Katedra ochrany rostlin
Určeno pro
Veřejnost
Místo konání
aula ČZU v Praze , Kamýcká , Praha 6 , 165 21
WWW adresa události
Cena
300 Kč

Registrace na událost

Registrace na událost
Vyžadována
Registrace
21.02.2018 od 08:00 až 31.03.2018 do 08:00

Informace k události

Program:

Vystoupení předsedkyně Českého svazu včelařů ꞏ Mgr. Jarmila Machová
Změny v legislativních požadavcích na ochranu včel v souvislosti s používáním přípravků na ochranu rostlin podle novely zákona o rostlinolékařské péči ꞏ Ing. Andrea Blažková - ÚKZÚZ Brno
Ozimá řepka v českém zemědělství ꞏ Přehled aplikací přípravků na ochranu rostlin v období květu řepky a slunečnice ꞏ Vliv moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost včelami ꞏ Ovlivnění chování včel přípravky na ochranu rostlin ꞏ Rezidua pesticidů v pylu a v medu ꞏ Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová - ČZU Praha

Přestávka
Můžeme předcházet akutním a chronickým otravám včel? ꞏ Ing. Dalibor Titěra, CSc. - VÚVč Dol
Příležitosti ke včelí pastvě na orné půdě (nektarodárné biopásy, meziplodiny aj.) ꞏ Ing. Anna Šrámková - ČZU Praha
Kočování včelstev – administrativní a technické náležitosti ꞏ Ing. Dalibor Titěra, CSc. - VÚVč Dol
Informace o portálu Včelstva Online a programu #BeeTech ꞏ Doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. - ČZU Praha