Nadcházející události na ČZU

Datum akce Název
20.4. Plánovaná servisní odstávka IKT malého rozsahu Detail
21.4. Kurz Základní dovednosti v účetním programu POHODA Detail
23.4. Zápis volitelných předmětů - 2. kolo Detail
25.4. Testování TOEIC - Speaking and Writing Detail
25.4. Nastavte si LinkedIn Detail
25.4. Vývoj internetu za posledních 20 let Detail
27.4. Testování TOEIC - Listening and Reading Detail
27.4. Účetní terminologie v angličtině Detail
30.4. Zápočtový týden (nekončící ročníky) Detail
3.5. Konference Glorious Detail
7.5. Zkouškové období (nekončící ročníky) Detail
9.5. Jak vytvořit a naplánovat digitální marketingovou strategii Detail
14.5. Intenzivní kurz španělského jazyka pro studenty vyjíždějící v rámci Erasmu+ Detail
15.5. Rektorský den Detail
15.5. Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze Detail
15.5. Testování TFI (Test du francais international) Detail
16.5. Failling Walls Lab Czech Republic Detail
18.5. Plánovaná servisní odstávka IKT malého rozsahu Detail
21.5. Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění Detail
21.5. Intenzivní kurz anglického jazyka pro studenty vyjíždějící v rámci Erasmu+ Detail
23.5. Testování TOEIC - Speaking and Writing Detail
25.5. Testování TOEIC - Listening and Reading Detail
30.5. Optické senzory v zemědělské výrobě Detail
31.5. Přijímací řízení do doktorského studia (přihl. do 31.5.) Detail
7.6. Veletrh vědy Detail
11.6. SPLIT REMOTE SENSING® PROFESSIONAL SUMMER SCHOOL 2018 (SPLITRS 2018) Detail
12.6. Testování TFI (Test du francais international) Detail
15.6. Plánovaná servisní odstávka IKT malého rozsahu Detail
19.6. Naše pole Detail
20.7. Plánovaná servisní odstávka IKT velkého rozsahu Detail
17.8. Plánovaná servisní odstávka IKT velkého rozsahu Detail
23.8. Země živitelka Detail
5.9. Festival vědy Detail
7.9. Poslední den možnosti zkoušky/zápočtu Detail
19.9. Agrarian Perspectives XXVII. Detail
9.10. Workshop: Potraviny včera, dnes a zítra Detail
10.10. Testování TOEIC - Listening and Reading Detail
10.10. Testování TOEIC - Speaking and Writing Detail
15.10. Life Sciences Film Festival Detail
30.10. Gaudeamus Brno Detail
1.11. Kurz pro získání osvědčení k manipulaci s pokusnými zvířaty Detail
8.11. Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě Detail
22.11. Kostelecké inspirování 2018 Detail