Náročné situace se studujícími s PAS a psychickými obtížemi

Tato událost již proběhla
Termín konání
24.3.2023 od 09:00 až 24.3.2023 do 13:00
Typ události
Dny otevřených dveří
Pořadatel události
Mgr. BSc. Klára Ten Donkelaar
Kontaktní osoba
Mgr. BSc. Klára Ten Donkelaar
Registrace na událost
Vyžadována
Pořádající útvar
Kancléř
Určeno pro
Veřejnost
Místo konání
Zasedací místnost 5. patro Rektorát ČZU
WWW adresa události

Registrace na událost

Registrace na událost
Vyžadována
Registrace
28.02.2023 od 08:00 až 24.03.2023 do 08:00

Informace k události

Tento workshop zčásti navazuje na úvodní workshop s tématikou studentů se specifickými potřebami, který proběhl v lednu.
Během workshopu se zaměříme na to jak reagovat na problematické situace, které mohou v pedagogické praxi nastat. Důraz bude kladen na hlubší pochopení prožívání studujících a s ním spojené chování, které může být pro vyučující a celkově okolí méně srozumitelné, matoucí až rozčilující. Součástí workshopu budou nácviky a rozbor reálných situací, případně také sebezkušenostní aktivity. Modelové situace mohou přinášet také účastníci workshopu. Cílem workshopu je rozšířit účastníkům možnosti jak reagovat v náročných situacích s snížit tak jejich stresovou náročnost.

Workshop je určen nejenom vyučujícím, ale i dalším pracovníkům, kteří jsou v přímém nebo nepřímém kontaktu se studujícími. Workshop bude lektorovat Mgr. Anna Vozková, která pracuje jako koordinátorka pro studenty s psychickými a jinými obtížemi na Univerzitě Karlově, vede podpůrnou skupinu pro studující s PAS a dokončuje doktorské studium zaměřené na inkluzivní vzdělávání. Pokud byste na workshopu chtěli řešit konkrétní situaci, kontaktujte prosím lektorku Mgr. Annu Vozkovu: anna.vozkova@ruk.cuni.cz

English ☰ Menu